Contact us

Findia - kontakt z nami

Findia

Puławska 145 street
02-715 Warsaw
KRS: 0000421624
NIP: 525-25-32-986
REGON: 146140831

Any questions? Submit your message below

Contact form
  • Please enter your email or phone number
  • Please enter message

Findia z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421624, NIP: 525-25-32-986, REGON: 146140831, wysokość kapitału zakładowego: 250 000 złotych (wpłacony w całości).